Disclaimer

Adresgegevens:

Hoofdkantoor Förch Nederland B.V.
Twentepoort Oost 51
7609 RG Almelo

Telefoon: .+31 (0)85-773 24 20

Website: www.foerch.nl
E-mail: info@foerch.nl

KVK nummer: 09156678

BTW nummer: NL 815 218 837 B01

Deutsche Bank: NL 36 DEUT 0446 6666 02
KBC: NL 42 KRED 0633 0017 2486 40

Enig aandeelhouder:

Förch Beteiligungs GmbH, AG Heilbronn HRB 518, Duitsland

Gevolmachtigde:

Dhr. John Slaats
Dhr. Alexander Binnig

 

Förch Nederland B.V. stelt de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze actueel blijft. De informatie op de website dient niettemin enkel als niet bindende algemene informatie en kan op geen enkele wijze gedetailleerde individuele raadpleging vervangen.

Förch Nederland B.V. kan geen garantie geven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website of de storingsvrije toegang garanderen. Ook bij verwijzingen (links) vanaf de website van of naar derden neemt Förch Nederland B.V. geen enkele verantwoording betreft de inhoud van de gelinkte sites.

Door de website van Förch Nederland B.V. te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Voor het aanbod van derden kunnen afwijkende regels gelden, voornamelijk met betrekking tot de gegevensbescherming.

Förch Nederland B.V. sluit zijn aansprakelijkheid uit in diens aanbiedingen en prestaties.

Verder sluit Förch Nederland B.V. zijn aansprakelijkheid betreffende de dienstverlening, in het bijzonder het downloaden van bestanden, die door Förch Nederland B.V. worden aangeboden, uit voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Gegevensbescherming

Alle op de Förch Nederland B.V. website verworven persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbieden van individuele steun, het overbrengen van productinformatie of het overbrengen van speciale serviceaanbiedingen. Nimmer zullen uw gegevens verhandeld of doorgegeven worden aan derden.

Förch Nederland B.V. verzekert u dat uw gegevens volgens de geldende wettelijke gegevensveiligheid verordening vertrouwelijk worden behandeld.

© Theo Förch GmbH & Co. KG

Op de ter uwer beschikking gestelde informatie berust eigendomsrecht. Zonder schriftelijke toestemming van Theo Förch GmbH is het expliciet verboden, de inhoud van deze internetsite te kopiëren of op iedere andere wijze te verspreiden of te gebruiken.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen gekopieerd, verspreid, veranderd of toegankelijk gemaakt worden voor derden omdat de Förch Nederland B.V. website afbeeldingen bevat die van eigen onderwerp/fotografie zijn en deze zijn met auteursrecht beschermd.

Als gebruiker van de website zal u Förch Nederland B.V., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Heeft u vragen? 

Neem contact met ons op