Excellent energiebeheer.

Energiebeheer conform DIN EN ISO 50001:2011.

DIN EN ISO 50001

Bij FÖRCH is het reduceren van het energieverbruik een belangrijk bestanddeel van de ondernemingsstrategie. Wij zijn er ons als onderneming van bewust dat onze activiteiten de energiehuishouding beïnvloeden. Daarom is het onze plicht het energieverbruik binnen de economische en technische mogelijkheden en middels doordachte processen tot het haalbare minimum te reduceren. De verantwoordelijkheid in de omgang met energie en middelen vraagt om vaststellen en taxeren van onze voorname energieaspecten, evenals het behalen van de vastgelegde energiedoelstellingen en -programma’s en toetsing hiervan aan de hand van meetbare indicatoren.

Vanuit de gemeenschappelijke verantwoording ten opzichte van mens en milieu heeft FÖRCH zich ten doel gesteld, rendabele dienstverlening in harmonie te brengen met het verbeteren van de prestaties op het gebied van energie en het voorkomen of minimaliseren van energieverspilling, waar dit technisch en organisatorisch mogelijk en economisch verantwoord is. Hierbij is het voor FÖRCH vanzelfsprekend de wettelijke en overheidsvoorschriften en overige aandachtspunten op het gebied van energie, evenals de aan ons zelf opgelegde vereisten omtrent energieverbruik na te leven en waar mogelijk te overtreffen.

Iedere medewerk(st)er is betrokken bij ons managementsysteem en heeft het recht én de plicht zo te werken, dat situaties die onnodig energieverbruik veroorzaken worden opgelost. Door informatie en opleiding creëren we energiebewust gedrag bij onze medewerkers binnen en buiten het bedrijf.

Een storingsvrije organisatie, vooruitstrevende managementmethoden en de stand van de duurzame technologie bieden de daarvoor noodzakelijke kaders. Leidinggevenden zijn verplicht de binnen hun mandaat vallende managementmethodes te gebruiken, de werkzaamheid hiervan continu te bewaken en aan de nieuwste inzichten en vereisten aan te passen.

Certificaat DIN EN ISO 50001:2011