Gecertificeerd milieubeheer.

Milieubeheer conform DIN EN ISO 14001:2015.

DIN EN ISO 14001
GLS Thinkgreen

Het consequent in acht nemen van wettelijke vereisten en eigen milieustandaarden is de basis voor het milieubeheersysteem. De regelmatige controle op dit milieubeleid met bijbehorende aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen heeft als doel het continu verbeteren van de bescherming van het milieu.

Het milieubeleid geldt ook voor alle internationale FÖRCH ondernemingen, die deel uitmaken van de gezamenlijke certificering van ons kwaliteits-/milieubeheersysteem.

De volgende aspecten spelen een rol bij milieubeheer:

  • Bevordering van het milieubewustzijn
  • Controle van het milieubeheersysteem
  • Werkwijze onderneming en producten
  • Handelspartners en leveranciers
  • Brand- en gevarenbestrijding
  • Informatie aan klanten
  • Nieuwe producten en procedures
  • Openbare informatie
  • Aansprakelijkheid van de leiding

Middels waardering van resultaten, interne audits en periodieke verslaglegging betreffende de milieubescherming door het bedrijf wordt de toepasbaarheid, proportionaliteit en effectiviteit van het milieubeheersysteem regelmatig door de bedrijfsleiding getoetst.

CO2-neutrale verzending van goederen

In samenwerking met onze logistieke partner GLS streven we naar „Thinkgreen“, klimaatneutrale verzending van pakketten. De focus is gericht op goederentransport met sterk gereduceerde CO2-emissie.
Transport van pakketten veroorzaakt een groot aandeel aan CO2-emissie, die het globale klimaat negatief beïnvloedt en het broeikaseffect verder verhoogt. Om deze ontwikkeling te stoppen, zetten we ons in voor verantwoorde, duurzame verzending van goederen en nemen daarmee als onderneming verantwoording voor medewerker, milieu en maatschappij. In het kader van „Thinkgreen“ worden pakketten die door FÖRCH met GLS verstuurd worden, CO2-neutraal getransporteerd. Dit milieuvriendelijke engagement leidt voor de klanten van FÖRCH niet tot prijsstijgingen en garandeert ook in de toekomst de hoogste kwaliteitsstandaard.

Certificaat DIN EN ISO 14001:2015